Kursi i microblading & Shading ne Best in Akademi.

Studentet do te mesojne:

  1. Teknikat Microblading & Shading
  2. Lekura dhe Ndertimi saj
  3. Klienti,Siguria dhe Higjena ne vendin e punes
  4. Mjetet dhe Higjena e tyre

Çfarë do të arrijë studenti?

Pas përfundimit të kursit të vetullave Microblading dhe Shading, studenti do të ketë arritur njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të kryer këtë kurs të specializuar në fushën e bukurisë. Disa prej arritjeve dhe kompetencave që studenti do të ketë pas kursit janë:

Aftësia për të krijuar vetulla të përsosura: Studenti do të ketë mësuar teknikat e nevojshme për të krijuar vetulla të bukura, të natyrshme dhe të përshtatshme për çdo klient. Kjo përfshin dizajnimin e formës së vetullës, zgjedhjen e ngjyrës së duhur dhe përdorimin e teknikave të aplikimit.

Përdorimi i instrumenteve dhe materialeve: Studenti do të jetë i aftë të përdorë instrumentet dhe materiale të specializuara për Microblading dhe Shading, përfshirë microblades, pigmentet, dhe makinerinë për shading. Ata do të njohin teknikat e sterilizimit dhe të pastërtisë për të garantuar sigurinë e klientëve.

Kuptimi i lëkurës dhe morfologjisë së fytyrës: Studenti do të ketë njohuri të thella rreth lëkurës dhe morfologjisë së fytyrës së klientëve, duke konsideruar faktorë si formën e syve, pozicionin e fytyrës, dhe karakteristikat natyrore të fytyrës.

Përshtatshmëria dhe këshillimi ndaj klientëve: Në mënyrë që të ofrojë trajtimin më të mirë, studenti do të jetë në gjendje të konsultojë klientët e tyre, të dëgjojë pritjet e tyre dhe të japë këshilla të përshtatshme rreth dizajnit të vetullave dhe ngjyrës.

Siguria dhe higjiena: Pas kursit, studenti do të ketë njohuri të thella rreth rregullave të sigurisë dhe higjienës për të garantuar që trajtimi të kryhet në mënyrë të sigurt dhe të pastrueshme për klientët.

Menaxhimi i biznesit: Përveç aftësive teknike, studenti do të ketë njohuri të menaxhimit të një biznesi të vogël, duke përfshirë promovimin e shërbimeve të tyre, udhëzimin e çmimeve, dhe ruajtjen e regjistrave të klientëve.

Përfundimi i kursit të vetullave Microblading dhe Shading do të hapë për studentin një rrugë të re në fushën e bukurisë, duke i dhënë atyre mundësinë për të punuar në studiot e bukurisë, për të krijuar një biznes të tyre, ose për të zgjeruar aftësitë e tyre profesionale. Kjo është një sfidë dhe mundësi e shkëlqyer për të zhvilluar një karrierë të suksesshme në fushën e mikropigmentimit të vetullave.

Certifikimi në Best in Akademi:

Në fund të kursit, studentët pajisjen me çertifikatë të njohur nga shteti Shqiptar dhe Ndërkombetar, ku çdo student do të ketë numrin e vetë të amzës të regjistruar në zyrat e punës.

Për më shumë detaje klikoni tek linku këtu:

https://bestinacademy.com/course/microblading/